نمایندگی هاست سی پنل ایران

سرویس های نمایندگی سی پنل ایران از دیتاسنتر زیرساخت بوده و از سرعت و کیفیت خوبی برخوردار است.

نمایندگی سی پنل 1 گیگابایت ایران

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل cPanel/WHM
محل سرور (ایران)

نمایندگی سی پنل 2 گیگابایت ایران

فضا 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل cPanel/WHM
محل سرور (ایران)

نمایندگی سی پنل 5 گیگابایت ایران

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل cPanel/WHM
محل سرور (ایران)

نمایندگی سی پنل 10 گیگابایت ایران

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل cPanel/WHM
محل سرور (ایران)

نمایندگی سی پنل 20 گیگابایت ایران

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل cPanel/WHM
محل سرور (ایران)

نمایندگی سی پنل 50 گیگابایت ایران

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
ایمیل نامحدود
اکانت FTP نامحدود
کنترل پنل cPanel/WHM
محل سرور (ایران)

Powered by WHMCompleteSolution