میزبانی سی پنل ایران

هاست حرفه ای 1 گیگابایت
 • گیگابایت میزان فضا 1
 • 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بله انتخاب ورژن PHP
 • بله SSL رایگان
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله کلودلینوکس
 • سی پنل کنترل پنل
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
هاست حرفه ای 2 گیگابایت
 • گیگابایت میزان فضا 2
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بله انتخاب ورژن PHP
 • بله SSL رایگان
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله کلودلینوکس
 • سی پنل کنترل پنل
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
هاست حرفه ای 5 گیگابایت
 • گیگابایت میزان فضا 5
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بله انتخاب ورژن PHP
 • بله SSL رایگان
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله کلودلینوکس
 • سی پنل کنترل پنل
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
هاست حرفه ای 10 گیگابایت
 • گیگابایت میزان فضا 10
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بله انتخاب ورژن PHP
 • بله SSL رایگان
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله کلودلینوکس
 • سی پنل کنترل پنل
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
هاست حرفه ای 20 گیگابایت
 • گیگابایت میزان فضا 20
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بله انتخاب ورژن PHP
 • بله SSL رایگان
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله کلودلینوکس
 • سی پنل کنترل پنل
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
هاست حرفه ای 50 گیگابایت
 • گیگابایت میزان فضا 50
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بله انتخاب ورژن PHP
 • بله SSL رایگان
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله کلودلینوکس
 • سی پنل کنترل پنل
 • پارس آنلاین دیتاسنتر

Powered by WHMCompleteSolution