سرور مجازی پارس آنلاین

سرور مجازی 1 گیگ پارس آنلاین
 • 1GB مقدار رم
 • 50GB HDD مقدار هارد
 • 300GB ترافیک ماهیانه
 • 1Ghz مقدار سی پی یو
 • 1Gbps Network
 • دارد امکان ارتقا
 • ندارد بکاپگیری
 • ۹۹% آپتایم
سرور مجازی 2 گیگ پارس آنلاین
 • 2GB مقدار رم
 • 150GB HDD مقدار هارد
 • 500GB ترافیک ماهیانه
 • 2Ghz مقدار سی پی یو
 • 1Gbps Network
 • دارد امکان ارتقا
 • ندارد بکاپگیری
 • ۹۹% آپتایم
سرور مجازی 3 گیگ پارس آنلاین
 • 3GB مقدار رم
 • 200GB HDD مقدار هارد
 • 600GB ترافیک ماهیانه
 • 2Ghz مقدار سی پی یو
 • 1Gbps Network
 • دارد امکان ارتقا
 • ندارد بکاپگیری
 • ۹۹% آپتایم
سرور مجازی 4 گیگ پارس آنلاین
 • 4GB مقدار رم
 • 250GB HDD مقدار هارد
 • 700GB ترافیک ماهیانه
 • 2Ghz مقدار سی پی یو
 • 1Gbps Network
 • دارد امکان ارتقا
 • ندارد بکاپگیری
 • ۹۹% آپتایم
سرور مجازی 6 گیگ پارس آنلاین
 • 6GB مقدار رم
 • 300GB HDD مقدار هارد
 • 800GB ترافیک ماهیانه
 • 3Ghz مقدار سی پی یو
 • 1Gbps Network
 • دارد امکان ارتقا
 • ندارد بکاپگیری
 • ۹۹% آپتایم
سرور مجازی 8 گیگ پارس آنلاین
 • 8GB مقدار رم
 • 400GB HDD مقدار هارد
 • 900GB ترافیک ماهیانه
 • 3Ghz مقدار سی پی یو
 • 1Gbps Network
 • دارد امکان ارتقا
 • ندارد بکاپگیری
 • ۹۹% آپتایم
سرور مجازی 10 گیگ پارس آنلاین
 • 10GB مقدار رم
 • 500GB HDD مقدار هارد
 • 5000GB ترافیک ماهیانه
 • 4Ghz مقدار سی پی یو
 • 1Gbps Network
 • دارد امکان ارتقا
 • ندارد بکاپگیری
 • ۹۹% آپتایم
سرور مجازی 12 گیگ پارس آنلاین
 • 12GB مقدار رم
 • 600GB HDD مقدار هارد
 • 5000GB ترافیک ماهیانه
 • 4Ghz مقدار سی پی یو
 • 1Gbps Network
 • دارد امکان ارتقا
 • ندارد بکاپگیری
 • ۹۹% آپتایم
سرور مجازی 14 گیگ پارس آنلاین
 • 14GB مقدار رم
 • 700GB HDD مقدار هارد
 • 5000GB ترافیک ماهیانه
 • 5Ghz مقدار سی پی یو
 • 1Gbps Network
 • دارد امکان ارتقا
 • ندارد بکاپگیری
 • ۹۹% آپتایم
سرور مجازی 20 گیگ پارس آنلاین
 • 20GB مقدار رم
 • 1200GB HDD مقدار هارد
 • 5000GB ترافیک ماهیانه
 • 8Ghz مقدار سی پی یو
 • 1Gbps Network
 • دارد امکان ارتقا
 • ندارد بکاپگیری
 • ۹۹% آپتایم

Powered by WHMCompleteSolution